#

Wandelen in Oosterbeek

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Wandelroute Orangerie
#Wandelroute in het kort
De Utrechtseweg loopt als oude verbindingsweg tussen Arnhem en Oosterbeek door Mariëndaal. Waar het terrein open is kun je dit goed zien.
Het Landhuis van Landgoed Mariëndaal is aan de achterzijde voorzien van een ommuurde tuin met orangerie erin. Tijdens de wandeling vang je hier een glimp van op.
Niet iedereen gaat even voorzichtig om met de oude bomen. Sommige mensen kerven hun naam in de bast van bomen. Hoewel het oude traditie is beschadigd het de boom ernstig. Daarom is het verboden.
Landgoed Mariëndaal is voorzien van een vijver uitgevoerd met een aantal romantische rots elementen. De route loopt langs deze vijver, waar nog steeds veel mensen even rust houden en genieten.
De wandelroute komt langs Landhuis Mariëndaal. Het landgoed is ooit gesticht als klooster. Het huis is van later datum en sinds 1939 bezit van het Geldersch Landschap.
De wandelroute komt langs de tweede vijverpartij van Landgoed Mariëndaal, ook aangelegd in romantische stijl met veel statige weerspiegelingen in de vijver afgewisseld met wild kolkend water over imposante rotspartijen.
Wandelroute: Wandelroute Orangerie
Latitude: 51.986490887693 Longitude: 5.86338399070901

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Oprijlaan Mariëndaal
Eindpunt: Oprijlaan Mariëndaal
Lengte: 1,8 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 19
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

Horeca:

 • Geen gevonden

Links:
Oprijlaan Mariëndaal

#Oprijlaan Mariëndaal
Om bij de parkeerplaats te komen, passeer je het toegangshek van Landgoed Mariëndaal. De toegang is aangegeven met twee witte zuilen, met de naam van het landgoed. Een statige oprijlaan van beuken leidt de bezoeker, per koets, auto of gewoon lopend naar Huize Mariëndaal.
Route:

 • Neem het zandpad dat tegenover het pad over de waterval, tussen de akkers doorloopt.
 • Loop door tot ongeveer halverwege de akker.


Uitzicht over de Utrechtseweg

#Uitzicht over de Utrechtseweg
De Utrechtseweg is al lange tijd de verbindingsweg tussen Arnhem en Oosterbeek. Af en toe komt er een trolley voorbij. Deze elektrische bussen zijn uniek voor Arnhem in Nederland.
Route:

 • Loop door tot je op een T-splitsing komt.


Groep vrijstaande bomen

#Groep vrijstaande bomen
Landgoederen worden gekenmerkt door groepen vrijstaande bomen, die met veel overleg in het landschap worden gepland. Bomen plant je vaak voor meer dan 100 jaar, dus je moet bij het planten wel enig idee hebben hoe deze bomen het beeld zullen bepalen, als ze volledig zijn uitgegroeid. De digitale fotobewerking kan hierbij natuurlijk wel van pas komen bij het maken van een voorstelling hiervan voor de nog onervaren jonge landschapsarchitect.
Route:

 • Sla op de T-splitsing rechts af en loop omhoog richting het spoor.
 • Loop de trappetjes op, stop daarna en kijk achterom.


Uitzicht over Mariëndaal

#Uitzicht over Mariëndaal
Vanaf de bankjes van Hotel Dreyeroord met de rododendrons heb je nabij het viaduct over de spoorlijn een prachtig uitzicht over de glooiende akkers nabij Landgoed Mariëndaal. Het aardige is dat er tussen de percelen enkele doorgaande zandpaden tussen de akkers doorlopen, waar je als wandelaar ook gebruik van kunt maken. Zo kun je je voorstellen hoe vroeger reizigers en toeristen omstreeks 1900 hier het landschap beleefden. De schilders van de Oosterbeekse schilders School hebben deze sfeer in hun vele werken vastgelegd. Enkele schrijvers, zoals Jacob van Lennep hebben hun belevenissen in verhalen en boeken beschreven.
Route:

 • Loop rechtdoor tot op de T-splitsing.
 • Ga op en T-Splitsing links af en loop door tot de kruising met de Schelmseweg bij het viaduct.


Schelmseweg Oosterbeek

#Schelmseweg Oosterbeek
Hier bij de spoorbrug over de treinverbinding van Arnhem - Utrecht, die hier diep ingegraven is in de stuwwal, ligt een knooppunt van verschillende wandelroutes. Aan de oostzijde eindigt hier Landgoed Mariëndaal tegen een strook met hoogspanningsmasten, waar later mogelijk de West-tangent, een rondweg om Arnhem kan worden aangelegd.
Route:

 • Neem vanaf de kruising het pad dat schuin in zuidoostelijke richting door het bos loopt.
 • Loop door tot bij de asfaltweg (Schelmseweg). Sla hier rechts af het viaduct over het spoor over.
 • Loop door tot op de kruising met het fietspad vlak na het spoorviaduct.


Landerijen Landgoed Boschveld

#Landerijen Landgoed Boschveld
De percelen, die behoren tot het Landgoed Boschveld zijn gekenmerkt door het feit dat deze landerijen nog steeds begrensd zijn door lanen met hoge oude beukenbomen. Daardoor is het hier in alle seizoenen prettig wandelen. De wegen worden gebruikt door de boeren om hun land te bereiken. Koeien en paarden in de wei vinden op warme zomerdagen, koele schaduw onder deze prachtige oude laanbomen.
Route:

 • Neem het klinkerpad in oostelijke richting. Dit is richting de Schelmseweg.
 • Bij de Schelmseweg een stukje naar rechts lopen tot het tweede paadje aan de overkant.
 • Steek bij het tweede pad de Schelmseweg over en als het goed is sta je op een Y-splitsing aan het einde van een beukenlaan en zie je een pad dat parallel loopt aan het hek van de tuin van het landhuis.


Mammoetboom

#Mammoetboom
De Mammoetboom of Reuzensequoia (Sequoiadendron giganteum) behoort tot de Cipresfamilie (Cupressaceae). De eigenaar van dit landgoed liet begin 1900 deze Sequoiadendron in zijn park op Landgoed Mariëndaal planten. Het was mode bijzondere bomen te hebben. Daarnaast was het kostbaar en gaf de eigenaar een zekere status.
Route:

 • Loop door tot het heuveltje aan het einde van de beukenlaan.


Instituut Bodem- en Gewasonderzoek

#Instituut Bodem- en Gewasonderzoek
Aan de achterzijde van het huis heeft het Nederlands Instituut voor Bodem- en Gewasonderzoek zich in de afgelopen jaren in de tuin in de stuwwal ingegraven. Een aantal oude bijzondere bomen is bij de nieuwbouw van de laboratoriumruimtes gelukkig ontzien.
Heb je een vraag over bodemkwaliteit of wil je een advies over de hoeveelheid bemesting die nodig is op je grond dan kun je hier terecht voor analyse en advies.
Route:

 • Loop door tot een klein eindje voorbij het pad naar links.


Tuin Huize Mariëndaal

#Tuin Huize Mariëndaal
Je kijkt hier uit over de achtertuin van Huize Mariëndaal. Van de oorspronkelijke tuin zijn slechts een paar grote oude bomen over. Het onderhoud van een tuin met Rozenperken en geschoren Buxushagen afgewisseld met schelpenpaadjes is erg kostbaar.

Alleen de orangerie tegen de zuidmuur is nog aanwezig. In een orangerie borg men 's winters de Citrusbomen vorstvrij op, in de zomer gebruikte men het als tuinhuis.
Route:

 • Loop door langs de tuinmuur tot er aan het einde van het grasland achter de muur een pad naar rechts gaat. Neem dit pad naar rechts en loop een klein eindje door.


Ommuurde tuin Landgoed Mariëndaal

#Ommuurde tuin Landgoed Mariëndaal
Je kijkt hier tegen de ommuurde tuin van Landgoed Mariëndaal aan. Het was gebruikelijk dat het park om het hoofdhuis omgeven was door een muur. Ook is van hieruit te zien dat de orangerie, die gedeeltelijk voor de tuinmuur staat, nog geheel in tact is.
Route:

 • Loop door naar beneden tot je op de parkeerplaats staat.
 • Loop door tot op het kruispunt achter het witte hek dat aan het einde van de parkeerplaats staat.


Startpunt Mariëndaal

#Startpunt Mariëndaal
Nog voorbij Huize Mariëndaal ligt er aan deze doodlopende weg een groot parkeerterrein, wat zeer geschikt is om van daaruit te wandelen over het Landgoed Mariëndaal. Hoogteverschillen zijn behoorlijk groot, dus wandelen vraagt wel enige inspanning. De uitzichten zijn erg mooi.
Route:

 • Neem vanaf de parkeerplaats het pad met het witte hek en sla direct achter het hek rechts af.
 • Loop door tot ongeveer halverwege het weiland aan je linker hand een beschreven boom staat.


Inscripties op bomen

#Inscripties op bomen
Of je nu of 50 jaar geleden iets met een scherp mes in de bast van een beuk gekerfd hebt, de littekens blijven altijd zichtbaar. Een hartje in de boom, blijft dus altijd op dezelfde hoogte zitten, ondanks het feit dat de boom in die 50 jaar vele meters in de lengte gegroeid is.
Inscripties, die diep ingekerfd worden beschadigen bij beuken de sapstroom van de wortels naar de bladeren en visa versa. De boom herstelt zich wel, de littekens rekken in de breedte uit met het dikker worden van de stam. Maar de sapstroom blijft voor altijd onderbroken. Daarom mag je nooit in bomen je naam kerven.
Route:

 • Volg het pad tot op de splitsing voor het bruggetje.


Bruggetje Landgoed Mariëndaal

#Bruggetje Landgoed Mariëndaal
In het park om het huis (was en) is het leuk wandelen langs de vele slingerpaadjes in het bos. Bruggetjes als deze zorgen ervoor dat je met droge voeten naar de andere kant van de beek komt. Deze tuin van Landgoed Mariëndaal is aangelegd in de Engelse Landschapsstijl, kenmerkend voor deze streek in de 19e eeuw.
Route:

 • Loop over het bruggetje naar de boskant van het bruggetje.
 • Sla rechts af en loop langs de beek tot je bij een vijver aankomt.


Romantische vijver

#Romantische vijver
Romantische vijvers kenmerken het Landgoed Mariëndaal. Deze vijver is omgeven door rotspartijen van robuuste natuursteen. Op deze plek stond vroeger een molen in de Klingelbeek of Slijpbeek. Het verval van het water werd gebruikt als groene energie om het molenrad aan te drijven. Eigenaren van landgoederen zorgden zo voor het inkomen en eigen onderhoud. Er zijn geen restanten aanwezig van deze molen.
Route:

 • Loop verder langs de beek tot je op een kruising met een pad over de beek staat en je links een kronkelpaadje de helling omhoog ziet gaan.


Barokke tuin Landgoed Mariëndaal

#Barokke tuin Landgoed Mariëndaal
Van de barokke tuin van Landgoed Mariëndaal is slechts weinig nog in onderhoud. De tuin om het huis en op de tegenover gelegen helling worden onderhouden. Van de oorspronkelijke lanen en vijvers als ook van de loop van de paden zijn slechts de restanten van het eens zo weelderig aangelegde park overgebleven. Kenmerkend is dat parken van de landgoederen aan de Veluwezoom altijd voor publiek geopend waren. De wandelaar mocht er volop van genieten.
Route:

 • Neem het bruggetje over de beek en loop door tot op het pad dat voor het landhuis langsloopt.


Landhuis Mariëndaal

#Landhuis Mariëndaal
In het Huis van Landgoed Mariëndaal is tegenwoordig het Rijksinstituut voor gewas- en bodemonderzoek in gevestigd. Mariëndaal maakt deel uit van het Landgoed Mariënborn in bezit is van Gelders landschap en Geldersche kastelen. De Klingelbeek of Slijpbeek heeft het dal door erosie uit de Arnhemse stuwwal geslepen. In het hoger gelegen deel stelde Wijnand van Arnhem grond ter beschikking, waarop in 1392 het Augustijnenklooster Domus Fontis Beatae Mariae werd gesticht. In de volksmond heette dit klooster eerst Mariënborn en later Mariëndaal. In 1580, tijdens de Reformatie, werd dit klooster opgeheven om tussen 1587 en 1607 te worden gesloopt. De stenen werden hergebruikt.
Route:

 • Loop vanaf de splitsing in zuidelijke richting naar het tunneltje.
 • Loop door tot op de kruising van asfaltwegen voor het tunneltje.


Tunneltje Rijnspoorweg

#Tunneltje Rijnspoorweg
In 1845 werd de Rijnspoorweg van Utrecht naar Arnhem aangelegd als onderdeel van het traject Amsterdam Elten/Duitsland. Hiervoor was veel civiel werk nodig, zoals het dijklichaam waarop de spoorweg het dal bij Mariëndaal overspant. Over de wegen werden tunnels gebouwd van baksteen. Hier is één van de weinige originele tunneltjes van de Rijnspoorweg te vinden. De andere originele tunneltjes zijn te vinden aan de Driepoortenstraat in Arnhem en het kleine tunneltje bij Wolfheze.
Route:

 • Loop door het tunneltje en neem op de kruising na het tunneltje het kleine paadje dat rechts om de vijver heen loopt.
 • Loop door tot bij het bruggetje over de beek.


Vijver van Mariëndaal

#Vijver van Mariëndaal
Vanaf deze plek heb je een prachtig uitzicht over de onderste vijver in de Klingelbeek of Slijpbeek van Landgoed Mariëndaal. Bij helder zonnig weer zijn de stille weerspiegeling van de bomen aan de waterkant, die paar snaterende eendjes, die de middagrust voor korte tijd weten te verstoren en de schaatsenrijders, die over het water glijden, de ingrediënten bij uitstek voor heerlijk dagdroom.
Route:

 • Vervolg je weg over het kleine paadje dat om de vijver heen loopt.
 • Sla rechts af en loop tot bij de waterval.


Watervallen en vijvers Mariëndaal

#Watervallen en vijvers Mariëndaal
Net als op de andere landgoederen in de omgeving van Oosterbeek en Arnhem zijn ook de beken op Landgoed Mariëndaal gebruikt om watervallen en vijverpartijen aan te leggen. Deze waterpartijen zijn uitgevoerd in Romantische stijl. Dit is te zien aan het gebruik van grote natuurstenen om ornamenten, kades en watervallen te maken. Landschapsarchitecten gebruikten plaatselijk gevonden stenen, die hier zijn gekomen door de ijstijden.
Route:

 • Loop door tot je op de kruising in de beukenlaan staat.


Oprijlaan Mariëndaal

#Oprijlaan Mariëndaal
Om bij de parkeerplaats te komen, passeer je het toegangshek van Landgoed Mariëndaal. De toegang is aangegeven met twee witte zuilen, met de naam van het landgoed. Een statige oprijlaan van beuken leidt de bezoeker, per koets, auto of gewoon lopend naar Huize Mariëndaal.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl