#

Wandelen in Oosterbeek

 
 

 
 
 
#

Coördinaten : OV: Stuwwal Promenade
#RD - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in rijksdriehoeksmeting (x,y in meter). Deze kunnen in een GPS dat RD-coördinaten accepteert geprogrammeerd worden.
De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
 
X-coördinaat:   Y-coördinaat:   Beschrijving van het punt:
185 960 (m) 443 396 (m) Oude kerk tiende eeuw
185 908 (m) 443 372 (m) De oude pastorie
185 799 (m) 443 354 (m) Kwel in de uiterwaarden
185 738 (m) 443 338 (m) Sfeer Kerkpad
185 667 (m) 443 327 (m) Molenkolk Dennenoord
185 611 (m) 443 376 (m) Vijvers in Park Dennenoord
185 553 (m) 443 506 (m) Vijvers Hemelseberg
185 515 (m) 443 508 (m) Boomgaard bij de Hemelseberg
185 466 (m) 443 483 (m) Poort Hemelseberg
185 251 (m) 443 537 (m) Lintvormige bebouwing
185 177 (m) 443 571 (m) Sfeer Laag Oorsprong
185 173 (m) 443 629 (m) Landgoed Laag Oorsprong
185 128 (m) 443 633 (m) Laag Oorsprong- tuin restanten
185 072 (m) 443 615 (m) Fundamenten Landhuis Laag Oorsprong
185 043 (m) 443 609 (m) Uitzicht Laag Oorsprong
184 916 (m) 443 566 (m) Droogdal
184 685 (m) 443 597 (m) Zichtas Rijnbrug
184 522 (m) 443 647 (m) Vijfsprong
184 424 (m) 443 573 (m) Picknicktafel Hoog Oorsprong
184 278 (m) 443 432 (m) Houtwal Heveadorp
184 111 (m) 443 372 (m) Zuidhelling Heveadorp
184 012 (m) 443 358 (m) Glooiing velden
184 021 (m) 443 224 (m) Ristorante Adriano
184 108 (m) 443 190 (m) De Valckeniershof
184 169 (m) 443 168 (m) Valckeniersbossen
184 088 (m) 443 043 (m) Hofjes cottage woningen
184 037 (m) 443 058 (m) Namen huizenblokken
184 026 (m) 443 016 (m) Oud Heveadorp, cottage woningen
184 158 (m) 442 909 (m) Nieuw Heveadorp, Ir. Munterlaan
184 238 (m) 442 835 (m) Landgoed Duno Heveadorp
184 178 (m) 442 741 (m) Poort Duno
184 102 (m) 442 712 (m) Azalealaan op de Duno
183 938 (m) 442 582 (m) Uitzicht Dunoplateau
183 907 (m) 442 757 (m) Heveadorp Wegwijzer Duno
183 713 (m) 442 759 (m) Bruggetje Duno
183 659 (m) 442 786 (m) Bloemenweitje Duno
183 317 (m) 442 804 (m) Taxushaag
183 286 (m) 442 788 (m) Poortgebouw Landgoed Duno
183 010 (m) 442 477 (m) Haarspeldbochten Italiaanseweg
182 964 (m) 442 506 (m) Italiaanseweg
182 899 (m) 442 381 (m) Jagershuis
182 733 (m) 442 352 (m) Kasteel Leigraaf
182 727 (m) 442 222 (m) Een oude stroombedding
182 713 (m) 442 137 (m) Kasteel oude polderdijk
182 642 (m) 442 137 (m) Achterkant Kasteel Doorwerth
182 557 (m) 442 115 (m) Binnenplaats Kasteel Doorwerth
182 536 (m) 442 097 (m) Poorthuis en ophaalbrug
182 521 (m) 442 066 (m) Moestuin Kasteel Doorwerth
182 465 (m) 442 101 (m) Uitzicht uiterwaarden
182 431 (m) 442 131 (m) De grachten
182 306 (m) 442 227 (m) Hoogstam boomgaard
182 275 (m) 442 251 (m) Dam naar de steenfabriek
182 261 (m) 442 305 (m) Het poorthuis
182 252 (m) 442 345 (m) Oude stroombedding
182 219 (m) 442 383 (m) Paddentunnels
182 141 (m) 442 432 (m) Voormalig Laag Doorwerth
182 138 (m) 442 562 (m) Uitzichtpunt Boersberg
182 071 (m) 442 453 (m) Picknickplaats Boersberg
181 642 (m) 442 437 (m) Transformatorhuis
181 405 (m) 442 596 (m) Esgronden Boersberg
181 231 (m) 442 461 (m) Snelweg A50
181 177 (m) 442 298 (m) Ooibos met Wilgen
180 949 (m) 442 506 (m) Drenkelingenhof
180 801 (m) 442 515 (m) Huize Veld en Beek
180 765 (m) 442 522 (m) Doorwerthse Waarden
180 569 (m) 442 562 (m) Akkers Veld en Beek
180 473 (m) 442 569 (m) Eikenlanen Noordberg
180 267 (m) 442 587 (m) Kleinschalige ontginningen
179 902 (m) 442 607 (m) Uitzichtpunt Noordberg
179 855 (m) 442 616 (m) Galg op de Noordberg
179 806 (m) 442 779 (m) Bruggetje Heelsumsebeek
179 764 (m) 442 801 (m) Jufferswaard Renkum
179 726 (m) 442 593 (m) Vistrap Heelsumsebeek
179 444 (m) 442 607 (m) Zwanentrio Jufferswaard
179 176 (m) 442 542 (m) Steenfabriek Renkum
179 046 (m) 442 495 (m) Uitzicht over de Neder-Rijn
178 921 (m) 442 607 (m) Waterzuivering en biomassa installatie
178 847 (m) 442 797 (m) Katholieke kerk Renkum
178 798 (m) 442 960 (m) Don Bosco School
178 791 (m) 443 027 (m) Oude Acacia

Landgoed Duno Heveadorp

Katholieke kerk Renkum

#ETRS89 - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in ETRS89 (Noorderbreedte en Oosterlengte in graden, minuten en seconden). Aangezien dit bijna gelijk is aan WGS84 zijn deze coördinaten zonder problemen geschikt voor de meeste GPS'en.
De nauwkeurigheid is dezelfde als boven.
 
Noorderbreedte:   Oosterlengte:    Beschrijving van het punt:
51°58'41.18" NB 5°50'16.16" OL Oude kerk tiende eeuw
51°58'40.42" NB 5°50'13.43" OL De oude pastorie
51°58'39.86" NB 5°50'07.72" OL Kwel in de uiterwaarden
51°58'39.35" NB 5°50'04.51" OL Sfeer Kerkpad
51°58'39.01" NB 5°50'00.79" OL Molenkolk Dennenoord
51°58'40.61" NB 5°49'57.87" OL Vijvers in Park Dennenoord
51°58'44.82" NB 5°49'54.87" OL Vijvers Hemelseberg
51°58'44.90" NB 5°49'52.88" OL Boomgaard bij de Hemelseberg
51°58'44.10" NB 5°49'50.31" OL Poort Hemelseberg
51°58'45.89" NB 5°49'39.06" OL Lintvormige bebouwing
51°58'47.00" NB 5°49'35.19" OL Sfeer Laag Oorsprong
51°58'48.88" NB 5°49'35.00" OL Landgoed Laag Oorsprong
51°58'49.02" NB 5°49'32.65" OL Laag Oorsprong- tuin restanten
51°58'48.45" NB 5°49'29.71" OL Fundamenten Landhuis Laag Oorsprong
51°58'48.26" NB 5°49'28.18" OL Uitzicht Laag Oorsprong
51°58'46.89" NB 5°49'21.52" OL Droogdal
51°58'47.94" NB 5°49'09.42" OL Zichtas Rijnbrug
51°58'49.59" NB 5°49'00.90" OL Vijfsprong
51°58'47.21" NB 5°48'55.74" OL Picknicktafel Hoog Oorsprong
51°58'42.68" NB 5°48'48.05" OL Houtwal Heveadorp
51°58'40.77" NB 5°48'39.28" OL Zuidhelling Heveadorp
51°58'40.33" NB 5°48'34.09" OL Glooiing velden
51°58'36.00" NB 5°48'34.52" OL Ristorante Adriano
51°58'34.88" NB 5°48'39.06" OL De Valckeniershof
51°58'34.16" NB 5°48'42.25" OL Valckeniersbossen
51°58'30.13" NB 5°48'37.97" OL Hofjes cottage woningen
51°58'30.62" NB 5°48'35.30" OL Namen huizenblokken
51°58'29.26" NB 5°48'34.71" OL Oud Heveadorp, cottage woningen
51°58'25.78" NB 5°48'41.60" OL Nieuw Heveadorp, Ir. Munterlaan
51°58'23.37" NB 5°48'45.77" OL Landgoed Duno Heveadorp
51°58'20.34" NB 5°48'42.59" OL Poort Duno
51°58'19.41" NB 5°48'38.60" OL Azalealaan op de Duno
51°58'15.24" NB 5°48'29.97" OL Uitzicht Dunoplateau
51°58'20.91" NB 5°48'28.40" OL Heveadorp Wegwijzer Duno
51°58'21.01" NB 5°48'18.24" OL Bruggetje Duno
51°58'21.89" NB 5°48'15.42" OL Bloemenweitje Duno
51°58'22.54" NB 5°47'57.51" OL Taxushaag
51°58'22.02" NB 5°47'55.88" OL Poortgebouw Landgoed Duno
51°58'12.01" NB 5°47'41.33" OL Haarspeldbochten Italiaanseweg
51°58'12.96" NB 5°47'38.92" OL Italiaanseweg
51°58'08.93" NB 5°47'35.48" OL Jagershuis
51°58'08.02" NB 5°47'26.78" OL Kasteel Leigraaf
51°58'03.81" NB 5°47'26.43" OL Een oude stroombedding
51°58'01.06" NB 5°47'25.67" OL Kasteel oude polderdijk
51°58'01.08" NB 5°47'21.95" OL Achterkant Kasteel Doorwerth
51°58'00.38" NB 5°47'17.49" OL Binnenplaats Kasteel Doorwerth
51°57'59.80" NB 5°47'16.38" OL Poorthuis en ophaalbrug
51°57'58.80" NB 5°47'15.59" OL Moestuin Kasteel Doorwerth
51°57'59.94" NB 5°47'12.67" OL Uitzicht uiterwaarden
51°58'00.92" NB 5°47'10.89" OL De grachten
51°58'04.05" NB 5°47'04.37" OL Hoogstam boomgaard
51°58'04.83" NB 5°47'02.76" OL Dam naar de steenfabriek
51°58'06.58" NB 5°47'02.04" OL Het poorthuis
51°58'07.88" NB 5°47'01.58" OL Oude stroombedding
51°58'09.11" NB 5°46'59.86" OL Paddentunnels
51°58'10.71" NB 5°46'55.79" OL Voormalig Laag Doorwerth
51°58'14.92" NB 5°46'55.67" OL Uitzichtpunt Boersberg
51°58'11.40" NB 5°46'52.13" OL Picknickplaats Boersberg
51°58'10.96" NB 5°46'29.65" OL Transformatorhuis
51°58'16.15" NB 5°46'17.28" OL Esgronden Boersberg
51°58'11.81" NB 5°46'08.12" OL Snelweg A50
51°58'06.54" NB 5°46'05.25" OL Ooibos met Wilgen
51°58'13.31" NB 5°45'53.36" OL Drenkelingenhof
51°58'13.63" NB 5°45'45.61" OL Huize Veld en Beek
51°58'13.86" NB 5°45'43.73" OL Doorwerthse Waarden
51°58'15.19" NB 5°45'33.47" OL Akkers Veld en Beek
51°58'15.43" NB 5°45'28.44" OL Eikenlanen Noordberg
51°58'16.05" NB 5°45'17.66" OL Kleinschalige ontginningen
51°58'16.75" NB 5°44'58.54" OL Uitzichtpunt Noordberg
51°58'17.05" NB 5°44'56.08" OL Galg op de Noordberg
51°58'22.33" NB 5°44'53.56" OL Bruggetje Heelsumsebeek
51°58'23.05" NB 5°44'51.36" OL Jufferswaard Renkum
51°58'16.33" NB 5°44'49.32" OL Vistrap Heelsumsebeek
51°58'16.83" NB 5°44'34.55" OL Zwanentrio Jufferswaard
51°58'14.76" NB 5°44'20.49" OL Steenfabriek Renkum
51°58'13.26" NB 5°44'13.67" OL Uitzicht over de Neder-Rijn
51°58'16.91" NB 5°44'07.15" OL Waterzuivering en biomassa installatie
51°58'23.07" NB 5°44'03.32" OL Katholieke kerk Renkum
51°58'28.35" NB 5°44'00.79" OL Don Bosco School
51°58'30.52" NB 5°44'00.44" OL Oude Acacia


#Download GPX- of KML-Files
Je kunt de coördinaten van deze wandelroute ook downloaden in de volgende bestandsformaten:
  
Dit wandelproject ondersteunt het GPX-formaat. Meer informatie over het GPX-bestandsformaat (GPS Exchange) vind je op: www.topografix.com/gpx.asp.

De oude pastorie

#Ga terug naar

#Einde wandeling en ga naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl