#

Wandelen in Oosterbeek

 
 

 
 
 
#

Coördinaten : Stationswandeling Oosterbeek
#RD - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in rijksdriehoeksmeting (x,y in meter). Deze kunnen in een GPS dat RD-coördinaten accepteert geprogrammeerd worden.
De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
 
X-coördinaat:   Y-coördinaat:   Beschrijving van het punt:
186 188 (m) 445 165 (m) NS Station Oosterbeek
186 711 (m) 444 948 (m) Knooppunt Airborne begraafplaats
186 774 (m) 445 058 (m) Airborne Begraafplaats
186 881 (m) 445 243 (m) Airborne Monument Oosterbeek
186 921 (m) 445 221 (m) Kerkhof Oosterbeek
186 897 (m) 445 089 (m) Akkers en houtwallen
187 078 (m) 445 109 (m) Houtwal als scheiding
187 145 (m) 445 098 (m) Linde en dode Beuk
187 192 (m) 445 142 (m) Tuinplanten
187 212 (m) 445 292 (m) Grafheuvelveld Landgoed Boschveld
187 335 (m) 445 277 (m) Beukenlaan Landgoed Boschveld
187 398 (m) 444 966 (m) Zicht op Groene Bedstee
187 391 (m) 444 885 (m) Zomerhuis Landgoed Mariëndaal
187 632 (m) 444 865 (m) Grenspalen Mariëndaal
187 666 (m) 444 863 (m) Uitzicht op de Groene Bedstee
187 684 (m) 444 834 (m) Picknickplaats Mariëndaal
187 746 (m) 444 740 (m) IJskelder Landgoed Mariëndaal
187 767 (m) 444 709 (m) Startpunt Mariëndaal
187 749 (m) 444 559 (m) Landhuis Mariëndaal
187 787 (m) 444 557 (m) Barokke tuin Landgoed Mariëndaal
187 836 (m) 444 568 (m) Barokke as Landgoed Mariëndaal
187 896 (m) 444 572 (m) Heuvels Mariëndaal
188 109 (m) 444 606 (m) Christus Koepel
188 062 (m) 444 456 (m) Beukenlanen
188 075 (m) 444 454 (m) Uitzicht glooiende landbouwgrond
188 386 (m) 444 610 (m) Hoeve Klein Mariëndaal
188 368 (m) 444 724 (m) Beukenlaan richting de Christuskoepel
188 348 (m) 444 890 (m) Picknickbank landgoed Mariëndaal
187 883 (m) 444 720 (m) Water-opvang-bekken
187 838 (m) 444 729 (m) Bruggetje Landgoed Mariëndaal
187 881 (m) 444 852 (m) Sprengkop Beek Mariëndaal
187 863 (m) 444 883 (m) Zuidzijde berceau
187 861 (m) 445 013 (m) Splitsing in de berceau
187 921 (m) 445 093 (m) Bankje in de Groene Bedstee
187 952 (m) 445 194 (m) Hoeve Loobergen
187 827 (m) 445 154 (m) Linde Landgoed Mariëndaal
187 847 (m) 445 326 (m) Stenen Tafel Landgoed Mariëndaal
187 722 (m) 445 317 (m) Uitzicht Landgoed Mariëndaal
187 547 (m) 445 507 (m) Landgoed Lichtenbeek
187 478 (m) 445 418 (m) Klein huis in het bos
187 398 (m) 445 413 (m) Douglas en lariks bos
187 246 (m) 445 460 (m) Beukenlanen
186 953 (m) 445 552 (m) Herplanting Beukenlanen
186 850 (m) 445 637 (m) Herplanting hagen
186 865 (m) 445 715 (m) Wildakker
186 944 (m) 445 809 (m) Kikkerpoel
187 098 (m) 446 050 (m) Ommuurde tuin
187 143 (m) 446 066 (m) Uitgegroeide tuinplanten
187 261 (m) 446 044 (m) Hoeve Landgoed Lichtenbeek
187 268 (m) 446 115 (m) Toegangszuilen Landgoed Lichtenbeek
187 295 (m) 446 207 (m) In de tuin van Landgoed Vijverberg
187 181 (m) 446 292 (m) Romantisch bruggetje
187 132 (m) 446 357 (m) Uitzicht over de Vijver
187 161 (m) 446 473 (m) Waterwerk
187 156 (m) 446 518 (m) Zichtas op 't Eiland
187 181 (m) 446 536 (m) Waterval
187 163 (m) 446 591 (m) Vijvers Landgoed De Vijverberg
187 073 (m) 446 690 (m) Stroomrichting waterloop
187 165 (m) 446 797 (m) Aanleg in Engelse landschapsstijl
187 114 (m) 446 817 (m) Uitzicht over de Grote Vijver
186 975 (m) 446 882 (m) Kleinschalige landbouwpercelen
186 886 (m) 446 849 (m) Bossen Landgoed Vijverberg
186 709 (m) 446 757 (m) Boerderij Boslust
186 613 (m) 446 757 (m) Grafheuvel
186 501 (m) 446 706 (m) Harderwijkerweg
186 490 (m) 446 672 (m) Waterpompstation La Cabine
186 485 (m) 446 553 (m) De Leeren Doedel
185 459 (m) 446 328 (m) Edese Golfbaan
185 334 (m) 446 301 (m) Landerijen Johannahoeve
185 443 (m) 445 968 (m) Abdij Koningsoord
185 493 (m) 445 818 (m) Uitzicht landerijen Vrijland
185 674 (m) 445 605 (m) Begraafplaats Mill Hill
185 882 (m) 445 536 (m) Missiehuis Mill Hill
186 188 (m) 445 165 (m) NS Station Oosterbeek

Hoeve Loobergen

Akkers en houtwallen

#ETRS89 - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in ETRS89 (Noorderbreedte en Oosterlengte in graden, minuten en seconden). Aangezien dit bijna gelijk is aan WGS84 zijn deze coördinaten zonder problemen geschikt voor de meeste GPS'en.
De nauwkeurigheid is dezelfde als boven.
 
Noorderbreedte:   Oosterlengte:    Beschrijving van het punt:
51°59'38.38" NB 5°50'28.69" OL NS Station Oosterbeek
51°59'31.25" NB 5°50'56.03" OL Knooppunt Airborne begraafplaats
51°59'34.79" NB 5°50'59.37" OL Airborne Begraafplaats
51°59'40.76" NB 5°51'05.04" OL Airborne Monument Oosterbeek
51°59'40.04" NB 5°51'07.13" OL Kerkhof Oosterbeek
51°59'35.77" NB 5°51'05.83" OL Akkers en houtwallen
51°59'36.38" NB 5°51'15.32" OL Houtwal als scheiding
51°59'36.01" NB 5°51'18.83" OL Linde en dode Beuk
51°59'37.43" NB 5°51'21.31" OL Tuinplanten
51°59'42.28" NB 5°51'22.41" OL Grafheuvelveld Landgoed Boschveld
51°59'41.76" NB 5°51'28.85" OL Beukenlaan Landgoed Boschveld
51°59'31.69" NB 5°51'32.04" OL Zicht op Groene Bedstee
51°59'29.07" NB 5°51'31.65" OL Zomerhuis Landgoed Mariëndaal
51°59'28.37" NB 5°51'44.27" OL Grenspalen Mariëndaal
51°59'28.30" NB 5°51'46.06" OL Uitzicht op de Groene Bedstee
51°59'27.36" NB 5°51'46.99" OL Picknickplaats Mariëndaal
51°59'24.30" NB 5°51'50.21" OL IJskelder Landgoed Mariëndaal
51°59'23.29" NB 5°51'51.30" OL Startpunt Mariëndaal
51°59'18.44" NB 5°51'50.30" OL Landhuis Mariëndaal
51°59'18.37" NB 5°51'52.29" OL Barokke tuin Landgoed Mariëndaal
51°59'18.72" NB 5°51'54.86" OL Barokke as Landgoed Mariëndaal
51°59'18.83" NB 5°51'58.01" OL Heuvels Mariëndaal
51°59'19.89" NB 5°52'09.18" OL Christus Koepel
51°59'15.05" NB 5°52'06.67" OL Beukenlanen
51°59'14.98" NB 5°52'07.35" OL Uitzicht glooiende landbouwgrond
51°59'19.96" NB 5°52'23.70" OL Hoeve Klein Mariëndaal
51°59'23.65" NB 5°52'22.80" OL Beukenlaan richting de Christuskoepel
51°59'29.03" NB 5°52'21.81" OL Picknickbank landgoed Mariëndaal
51°59'23.63" NB 5°51'57.38" OL Water-opvang-bekken
51°59'23.93" NB 5°51'55.02" OL Bruggetje Landgoed Mariëndaal
51°59'27.90" NB 5°51'57.32" OL Sprengkop Beek Mariëndaal
51°59'28.90" NB 5°51'56.39" OL Zuidzijde berceau
51°59'33.11" NB 5°51'56.33" OL Splitsing in de berceau
51°59'35.69" NB 5°51'59.50" OL Bankje in de Groene Bedstee
51°59'38.95" NB 5°52'01.16" OL Hoeve Loobergen
51°59'37.68" NB 5°51'54.59" OL Linde Landgoed Mariëndaal
51°59'43.24" NB 5°51'55.70" OL Stenen Tafel Landgoed Mariëndaal
51°59'42.98" NB 5°51'49.15" OL Uitzicht Landgoed Mariëndaal
51°59'49.16" NB 5°51'40.04" OL Landgoed Lichtenbeek
51°59'46.30" NB 5°51'36.39" OL Klein huis in het bos
51°59'46.15" NB 5°51'32.20" OL Douglas en lariks bos
51°59'47.70" NB 5°51'24.25" OL Beukenlanen
51°59'50.74" NB 5°51'08.92" OL Herplanting Beukenlanen
51°59'53.51" NB 5°51'03.55" OL Herplanting hagen
51°59'56.03" NB 5°51'04.36" OL Wildakker
51°59'59.06" NB 5°51'08.53" OL Kikkerpoel
52°0'06.83" NB 5°51'16.69" OL Ommuurde tuin
52°0'07.33" NB 5°51'19.05" OL Uitgegroeide tuinplanten
52°0'06.60" NB 5°51'25.23" OL Hoeve Landgoed Lichtenbeek
52°0'08.89" NB 5°51'25.62" OL Toegangszuilen Landgoed Lichtenbeek
52°0'11.86" NB 5°51'27.07" OL In de tuin van Landgoed Vijverberg
52°0'14.64" NB 5°51'21.12" OL Romantisch bruggetje
52°0'16.75" NB 5°51'18.57" OL Uitzicht over de Vijver
52°0'20.50" NB 5°51'20.13" OL Waterwerk
52°0'21.96" NB 5°51'19.89" OL Zichtas op 't Eiland
52°0'22.53" NB 5°51'21.20" OL Waterval
52°0'24.32" NB 5°51'20.28" OL Vijvers Landgoed De Vijverberg
52°0'27.54" NB 5°51'15.59" OL Stroomrichting waterloop
52°0'30.98" NB 5°51'20.45" OL Aanleg in Engelse landschapsstijl
52°0'31.64" NB 5°51'17.78" OL Uitzicht over de Grote Vijver
52°0'33.77" NB 5°51'10.52" OL Kleinschalige landbouwpercelen
52°0'32.72" NB 5°51'05.84" OL Bossen Landgoed Vijverberg
52°0'29.78" NB 5°50'56.53" OL Boerderij Boslust
52°0'29.80" NB 5°50'51.50" OL Grafheuvel
52°0'28.17" NB 5°50'45.61" OL Harderwijkerweg
52°0'27.08" NB 5°50'45.02" OL Waterpompstation La Cabine
52°0'23.23" NB 5°50'44.72" OL De Leeren Doedel
52°0'16.15" NB 5°49'50.85" OL Edese Golfbaan
52°0'15.30" NB 5°49'44.29" OL Landerijen Johannahoeve
52°0'04.51" NB 5°49'49.90" OL Abdij Koningsoord
51°59'59.64" NB 5°49'52.47" OL Uitzicht landerijen Vrijland
51°59'52.72" NB 5°50'01.89" OL Begraafplaats Mill Hill
51°59'50.44" NB 5°50'12.77" OL Missiehuis Mill Hill
51°59'38.38" NB 5°50'28.69" OL NS Station Oosterbeek


#Download GPX- of KML-Files
Je kunt de coördinaten van deze wandelroute ook downloaden in de volgende bestandsformaten:
  
Dit wandelproject ondersteunt het GPX-formaat. Meer informatie over het GPX-bestandsformaat (GPS Exchange) vind je op: www.topografix.com/gpx.asp.

IJskelder Landgoed Mariëndaal

#Ga terug naar

#Einde wandeling en ga naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl