#

Wandelen in Oosterbeek

 
 

 
 
 
#

Coördinaten : Noord van Oosterbeek
#RD - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in rijksdriehoeksmeting (x,y in meter). Deze kunnen in een GPS dat RD-coördinaten accepteert geprogrammeerd worden.
De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
 
X-coördinaat:   Y-coördinaat:   Beschrijving van het punt:
186 550 (m) 446 880 (m) Parkeerplaats Harderwijkerweg
186 611 (m) 446 898 (m) Begrazing met schapen
186 812 (m) 446 929 (m) Meelworstenberg
186 874 (m) 446 934 (m) Schapenraster
186 886 (m) 446 849 (m) Bossen Landgoed Vijverberg
186 709 (m) 446 757 (m) Boerderij Boslust
186 711 (m) 446 719 (m) 't Eiland
186 689 (m) 446 650 (m) Eikenlaan
186 559 (m) 446 334 (m) Beukenlanen richting de Vijverberg
186 772 (m) 446 234 (m) Douglasbos
187 098 (m) 446 050 (m) Ommuurde tuin
186 944 (m) 445 809 (m) Kikkerpoel
186 865 (m) 445 715 (m) Wildakker
186 850 (m) 445 637 (m) Herplanting hagen
186 953 (m) 445 552 (m) Herplanting Beukenlanen
187 246 (m) 445 460 (m) Beukenlanen
187 398 (m) 445 413 (m) Douglas en lariks bos
187 478 (m) 445 418 (m) Klein huis in het bos
187 547 (m) 445 507 (m) Landgoed Lichtenbeek
187 512 (m) 445 628 (m) Coniferen in het bos
187 494 (m) 445 874 (m) Luiken met logo Geldersch Landschap
187 436 (m) 445 923 (m) Toegangszuilen Landgoed Mariëndaal
187 272 (m) 445 961 (m) Boeren bedrijf
187 286 (m) 445 983 (m) Werkschuur Geldersch Landschap
187 297 (m) 446 017 (m) Koetshuis Landgoed Lichtenbeek
187 286 (m) 446 028 (m) Pomp
187 261 (m) 446 044 (m) Hoeve Landgoed Lichtenbeek
187 268 (m) 446 115 (m) Toegangszuilen Landgoed Lichtenbeek
187 295 (m) 446 207 (m) In de tuin van Landgoed Vijverberg
187 181 (m) 446 292 (m) Romantisch bruggetje
187 132 (m) 446 357 (m) Uitzicht over de Vijver
187 161 (m) 446 473 (m) Waterwerk
187 156 (m) 446 518 (m) Zichtas op 't Eiland
187 181 (m) 446 536 (m) Waterval
187 163 (m) 446 591 (m) Vijvers Landgoed De Vijverberg
187 073 (m) 446 690 (m) Stroomrichting waterloop
187 165 (m) 446 797 (m) Aanleg in Engelse landschapsstijl
187 241 (m) 446 804 (m) Landgoed Vijverberg Heide
187 331 (m) 446 663 (m) Knooppunt Huize Zevenster
187 462 (m) 446 712 (m) Boerderij Landgoed Warnsborn
187 617 (m) 446 768 (m) Boerderij Rust en Vreugde
187 816 (m) 446 981 (m) Groot Warnsborn
187 679 (m) 447 148 (m) Maanvijver
187 684 (m) 447 260 (m) Romantische Stuw
187 695 (m) 447 300 (m) Middelste Vijver Warnsborn
187 621 (m) 447 376 (m) Bruggetje bij de vijver
187 621 (m) 447 477 (m) Onderste vijver
187 559 (m) 447 734 (m) Zichtas Huis Groot Warnsborn
187 469 (m) 447 940 (m) Theekoepel op einde zichtas
187 353 (m) 447 893 (m) Herplanting Beukenlanen
187 293 (m) 447 853 (m) Klassieke ANWB paddenstoel
187 270 (m) 447 888 (m) Schapenraster
187 192 (m) 447 850 (m) Jeneverbessen op de Heide
187 085 (m) 447 817 (m) Krentenboompjes op de Heide
187 040 (m) 447 803 (m) Vennetje Kleine Kweek
187 002 (m) 447 779 (m) Geplagde Heide Kleine Kweek
186 832 (m) 447 712 (m) Kleine Kweek
186 751 (m) 447 685 (m) Wegwijzer Harderwijkerweg
186 747 (m) 447 609 (m) Harderwijker weg
186 727 (m) 447 555 (m) Westerheide Harderwijkerweg
186 653 (m) 447 595 (m) Twee krenteboompjes
186 615 (m) 447 683 (m) Berken opslag
186 541 (m) 447 721 (m) Lariksbos
186 483 (m) 447 786 (m) Productiebos
186 056 (m) 448 121 (m) Jong bos
186 027 (m) 448 090 (m) Vijvertje Westerheide
185 864 (m) 447 971 (m) Schapenhaar aan de bomen
185 841 (m) 447 924 (m) Westerheide met hek
185 817 (m) 447 844 (m) Uitzicht over de Westerheide
185 817 (m) 447 743 (m) Slingerpaadje door Berkenbos
185 846 (m) 447 721 (m) Schaapskooi Westerheide
185 946 (m) 447 674 (m) De Westerheide
185 989 (m) 447 649 (m) Jonge aanplant
186 058 (m) 447 678 (m) Bankje op de Westerheide
186 078 (m) 447 685 (m) Afrastering voor begrazing
186 132 (m) 447 633 (m) Nestkastjes in het bos
186 445 (m) 447 329 (m) Westerheide knooppunt
186 624 (m) 447 155 (m) Laan Westerheide
186 550 (m) 446 880 (m) Parkeerplaats Harderwijkerweg

Harderwijker weg

Schapenhaar aan de bomen

#ETRS89 - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in ETRS89 (Noorderbreedte en Oosterlengte in graden, minuten en seconden). Aangezien dit bijna gelijk is aan WGS84 zijn deze coördinaten zonder problemen geschikt voor de meeste GPS'en.
De nauwkeurigheid is dezelfde als boven.
 
Noorderbreedte:   Oosterlengte:    Beschrijving van het punt:
52°0'33.79" NB 5°50'48.23" OL Parkeerplaats Harderwijkerweg
52°0'34.36" NB 5°50'51.44" OL Begrazing met schapen
52°0'35.33" NB 5°51'01.99" OL Meelworstenberg
52°0'35.48" NB 5°51'05.24" OL Schapenraster
52°0'32.72" NB 5°51'05.84" OL Bossen Landgoed Vijverberg
52°0'29.78" NB 5°50'56.53" OL Boerderij Boslust
52°0'28.55" NB 5°50'56.62" OL 't Eiland
52°0'26.32" NB 5°50'55.45" OL Eikenlaan
52°0'16.13" NB 5°50'48.52" OL Beukenlanen richting de Vijverberg
52°0'12.85" NB 5°50'59.66" OL Douglasbos
52°0'06.83" NB 5°51'16.69" OL Ommuurde tuin
51°59'59.06" NB 5°51'08.53" OL Kikkerpoel
51°59'56.03" NB 5°51'04.36" OL Wildakker
51°59'53.51" NB 5°51'03.55" OL Herplanting hagen
51°59'50.74" NB 5°51'08.92" OL Herplanting Beukenlanen
51°59'47.70" NB 5°51'24.25" OL Beukenlanen
51°59'46.15" NB 5°51'32.20" OL Douglas en lariks bos
51°59'46.30" NB 5°51'36.39" OL Klein huis in het bos
51°59'49.16" NB 5°51'40.04" OL Landgoed Lichtenbeek
51°59'53.08" NB 5°51'38.25" OL Coniferen in het bos
52°0'01.05" NB 5°51'37.39" OL Luiken met logo Geldersch Landschap
52°0'02.65" NB 5°51'34.36" OL Toegangszuilen Landgoed Mariëndaal
52°0'03.91" NB 5°51'25.78" OL Boeren bedrijf
52°0'04.62" NB 5°51'26.52" OL Werkschuur Geldersch Landschap
52°0'05.72" NB 5°51'27.11" OL Koetshuis Landgoed Lichtenbeek
52°0'06.07" NB 5°51'26.54" OL Pomp
52°0'06.60" NB 5°51'25.23" OL Hoeve Landgoed Lichtenbeek
52°0'08.89" NB 5°51'25.62" OL Toegangszuilen Landgoed Lichtenbeek
52°0'11.86" NB 5°51'27.07" OL In de tuin van Landgoed Vijverberg
52°0'14.64" NB 5°51'21.12" OL Romantisch bruggetje
52°0'16.75" NB 5°51'18.57" OL Uitzicht over de Vijver
52°0'20.50" NB 5°51'20.13" OL Waterwerk
52°0'21.96" NB 5°51'19.89" OL Zichtas op 't Eiland
52°0'22.53" NB 5°51'21.20" OL Waterval
52°0'24.32" NB 5°51'20.28" OL Vijvers Landgoed De Vijverberg
52°0'27.54" NB 5°51'15.59" OL Stroomrichting waterloop
52°0'30.98" NB 5°51'20.45" OL Aanleg in Engelse landschapsstijl
52°0'31.19" NB 5°51'24.44" OL Landgoed Vijverberg Heide
52°0'26.61" NB 5°51'29.11" OL Knooppunt Huize Zevenster
52°0'28.17" NB 5°51'36.00" OL Boerderij Landgoed Warnsborn
52°0'29.95" NB 5°51'44.14" OL Boerderij Rust en Vreugde
52°0'36.80" NB 5°51'54.65" OL Groot Warnsborn
52°0'42.23" NB 5°51'47.52" OL Maanvijver
52°0'45.85" NB 5°51'47.82" OL Romantische Stuw
52°0'47.15" NB 5°51'48.41" OL Middelste Vijver Warnsborn
52°0'49.62" NB 5°51'44.56" OL Bruggetje bij de vijver
52°0'52.89" NB 5°51'44.59" OL Onderste vijver
52°1'01.22" NB 5°51'41.43" OL Zichtas Huis Groot Warnsborn
52°1'07.90" NB 5°51'36.78" OL Theekoepel op einde zichtas
52°1'06.40" NB 5°51'30.68" OL Herplanting Beukenlanen
52°1'05.12" NB 5°51'27.52" OL Klassieke ANWB paddenstoel
52°1'06.26" NB 5°51'26.33" OL Schapenraster
52°1'05.05" NB 5°51'22.22" OL Jeneverbessen op de Heide
52°1'04.00" NB 5°51'16.60" OL Krentenboompjes op de Heide
52°1'03.56" NB 5°51'14.24" OL Vennetje Kleine Kweek
52°1'02.79" NB 5°51'12.24" OL Geplagde Heide Kleine Kweek
52°1'00.66" NB 5°51'03.30" OL Kleine Kweek
52°0'59.80" NB 5°50'59.04" OL Wegwijzer Harderwijkerweg
52°0'57.34" NB 5°50'58.81" OL Harderwijker weg
52°0'55.60" NB 5°50'57.74" OL Westerheide Harderwijkerweg
52°0'56.91" NB 5°50'53.87" OL Twee krenteboompjes
52°0'59.76" NB 5°50'51.91" OL Berken opslag
52°1'01.01" NB 5°50'48.04" OL Lariksbos
52°1'03.12" NB 5°50'45.02" OL Productiebos
52°1'14.05" NB 5°50'22.74" OL Jong bos
52°1'13.05" NB 5°50'21.21" OL Vijvertje Westerheide
52°1'09.23" NB 5°50'12.62" OL Schapenhaar aan de bomen
52°1'07.72" NB 5°50'11.40" OL Westerheide met hek
52°1'05.13" NB 5°50'10.11" OL Uitzicht over de Westerheide
52°1'01.87" NB 5°50'10.08" OL Slingerpaadje door Berkenbos
52°1'01.15" NB 5°50'11.59" OL Schaapskooi Westerheide
52°0'59.61" NB 5°50'16.82" OL De Westerheide
52°0'58.79" NB 5°50'19.07" OL Jonge aanplant
52°0'59.71" NB 5°50'22.70" OL Bankje op de Westerheide
52°0'59.94" NB 5°50'23.75" OL Afrastering voor begrazing
52°0'58.24" NB 5°50'26.56" OL Nestkastjes in het bos
52°0'48.34" NB 5°50'42.88" OL Westerheide knooppunt
52°0'42.68" NB 5°50'52.21" OL Laan Westerheide
52°0'33.79" NB 5°50'48.23" OL Parkeerplaats Harderwijkerweg


#Download GPX- of KML-Files
Je kunt de coördinaten van deze wandelroute ook downloaden in de volgende bestandsformaten:
  
Dit wandelproject ondersteunt het GPX-formaat. Meer informatie over het GPX-bestandsformaat (GPS Exchange) vind je op: www.topografix.com/gpx.asp.

Boerderij Boslust

#Ga terug naar

#Einde wandeling en ga naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl