#

Wandelen in Oosterbeek

 
 

 
 
 
#

Coördinaten : Landgoed Boschveld, Mariëndaal en Lichtenbeek
#RD - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in rijksdriehoeksmeting (x,y in meter). Deze kunnen in een GPS dat RD-coördinaten accepteert geprogrammeerd worden.
De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
 
X-coördinaat:   Y-coördinaat:   Beschrijving van het punt:
186 774 (m) 445 058 (m) Airborne Begraafplaats
186 711 (m) 444 948 (m) Knooppunt Airborne begraafplaats
186 823 (m) 444 928 (m) Hoeve Landgoed Boschveld
186 879 (m) 445 053 (m) Glooiing velden Boschveld
186 897 (m) 445 089 (m) Akkers en houtwallen
187 078 (m) 445 109 (m) Houtwal als scheiding
187 145 (m) 445 098 (m) Linde en dode Beuk
187 192 (m) 445 142 (m) Tuinplanten
187 212 (m) 445 292 (m) Grafheuvelveld Landgoed Boschveld
187 335 (m) 445 277 (m) Beukenlaan Landgoed Boschveld
187 398 (m) 444 966 (m) Zicht op Groene Bedstee
187 391 (m) 444 885 (m) Zomerhuis Landgoed Mariëndaal
187 632 (m) 444 865 (m) Grenspalen Mariëndaal
187 666 (m) 444 863 (m) Uitzicht op de Groene Bedstee
187 684 (m) 444 834 (m) Picknickplaats Mariëndaal
187 746 (m) 444 740 (m) IJskelder Landgoed Mariëndaal
187 767 (m) 444 709 (m) Startpunt Mariëndaal
187 749 (m) 444 559 (m) Landhuis Mariëndaal
187 787 (m) 444 557 (m) Barokke tuin Landgoed Mariëndaal
187 836 (m) 444 568 (m) Barokke as Landgoed Mariëndaal
187 896 (m) 444 572 (m) Heuvels Mariëndaal
188 109 (m) 444 606 (m) Christus Koepel
188 062 (m) 444 456 (m) Beukenlanen
188 075 (m) 444 454 (m) Uitzicht glooiende landbouwgrond
188 386 (m) 444 610 (m) Hoeve Klein Mariëndaal
188 368 (m) 444 724 (m) Beukenlaan richting de Christuskoepel
188 348 (m) 444 890 (m) Picknickbank landgoed Mariëndaal
187 883 (m) 444 720 (m) Water-opvang-bekken
187 838 (m) 444 729 (m) Bruggetje Landgoed Mariëndaal
187 881 (m) 444 852 (m) Sprengkop Beek Mariëndaal
187 863 (m) 444 883 (m) Zuidzijde berceau
187 861 (m) 445 013 (m) Splitsing in de berceau
187 921 (m) 445 093 (m) Bankje in de Groene Bedstee
187 952 (m) 445 194 (m) Hoeve Loobergen
187 827 (m) 445 154 (m) Linde Landgoed Mariëndaal
187 847 (m) 445 326 (m) Stenen Tafel Landgoed Mariëndaal
187 722 (m) 445 317 (m) Uitzicht Landgoed Mariëndaal
187 547 (m) 445 507 (m) Landgoed Lichtenbeek
187 512 (m) 445 628 (m) Coniferen in het bos
187 494 (m) 445 874 (m) Luiken met logo Geldersch Landschap
187 436 (m) 445 923 (m) Toegangszuilen Landgoed Mariëndaal
187 272 (m) 445 961 (m) Boeren bedrijf
187 286 (m) 445 983 (m) Werkschuur Geldersch Landschap
187 297 (m) 446 017 (m) Koetshuis Landgoed Lichtenbeek
187 286 (m) 446 028 (m) Pomp
187 261 (m) 446 044 (m) Hoeve Landgoed Lichtenbeek
187 143 (m) 446 066 (m) Uitgegroeide tuinplanten
187 098 (m) 446 050 (m) Ommuurde tuin
186 772 (m) 446 234 (m) Douglasbos
186 559 (m) 446 334 (m) Beukenlanen richting de Vijverberg
186 403 (m) 445 766 (m) Laan met oude bomen
186 526 (m) 445 605 (m) Beukenbos
186 796 (m) 445 480 (m) Uitzicht over de velden
186 850 (m) 445 637 (m) Herplanting hagen
186 953 (m) 445 552 (m) Herplanting Beukenlanen
186 944 (m) 445 525 (m) Grenspaal
186 881 (m) 445 243 (m) Airborne Monument Oosterbeek
186 774 (m) 445 058 (m) Airborne Begraafplaats

Uitgegroeide tuinplanten

Barokke as Landgoed Mariëndaal

#ETRS89 - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in ETRS89 (Noorderbreedte en Oosterlengte in graden, minuten en seconden). Aangezien dit bijna gelijk is aan WGS84 zijn deze coördinaten zonder problemen geschikt voor de meeste GPS'en.
De nauwkeurigheid is dezelfde als boven.
 
Noorderbreedte:   Oosterlengte:    Beschrijving van het punt:
51°59'34.79" NB 5°50'59.37" OL Airborne Begraafplaats
51°59'31.25" NB 5°50'56.03" OL Knooppunt Airborne begraafplaats
51°59'30.58" NB 5°51'01.89" OL Hoeve Landgoed Boschveld
51°59'34.61" NB 5°51'04.87" OL Glooiing velden Boschveld
51°59'35.77" NB 5°51'05.83" OL Akkers en houtwallen
51°59'36.38" NB 5°51'15.32" OL Houtwal als scheiding
51°59'36.01" NB 5°51'18.83" OL Linde en dode Beuk
51°59'37.43" NB 5°51'21.31" OL Tuinplanten
51°59'42.28" NB 5°51'22.41" OL Grafheuvelveld Landgoed Boschveld
51°59'41.76" NB 5°51'28.85" OL Beukenlaan Landgoed Boschveld
51°59'31.69" NB 5°51'32.04" OL Zicht op Groene Bedstee
51°59'29.07" NB 5°51'31.65" OL Zomerhuis Landgoed Mariëndaal
51°59'28.37" NB 5°51'44.27" OL Grenspalen Mariëndaal
51°59'28.30" NB 5°51'46.06" OL Uitzicht op de Groene Bedstee
51°59'27.36" NB 5°51'46.99" OL Picknickplaats Mariëndaal
51°59'24.30" NB 5°51'50.21" OL IJskelder Landgoed Mariëndaal
51°59'23.29" NB 5°51'51.30" OL Startpunt Mariëndaal
51°59'18.44" NB 5°51'50.30" OL Landhuis Mariëndaal
51°59'18.37" NB 5°51'52.29" OL Barokke tuin Landgoed Mariëndaal
51°59'18.72" NB 5°51'54.86" OL Barokke as Landgoed Mariëndaal
51°59'18.83" NB 5°51'58.01" OL Heuvels Mariëndaal
51°59'19.89" NB 5°52'09.18" OL Christus Koepel
51°59'15.05" NB 5°52'06.67" OL Beukenlanen
51°59'14.98" NB 5°52'07.35" OL Uitzicht glooiende landbouwgrond
51°59'19.96" NB 5°52'23.70" OL Hoeve Klein Mariëndaal
51°59'23.65" NB 5°52'22.80" OL Beukenlaan richting de Christuskoepel
51°59'29.03" NB 5°52'21.81" OL Picknickbank landgoed Mariëndaal
51°59'23.63" NB 5°51'57.38" OL Water-opvang-bekken
51°59'23.93" NB 5°51'55.02" OL Bruggetje Landgoed Mariëndaal
51°59'27.90" NB 5°51'57.32" OL Sprengkop Beek Mariëndaal
51°59'28.90" NB 5°51'56.39" OL Zuidzijde berceau
51°59'33.11" NB 5°51'56.33" OL Splitsing in de berceau
51°59'35.69" NB 5°51'59.50" OL Bankje in de Groene Bedstee
51°59'38.95" NB 5°52'01.16" OL Hoeve Loobergen
51°59'37.68" NB 5°51'54.59" OL Linde Landgoed Mariëndaal
51°59'43.24" NB 5°51'55.70" OL Stenen Tafel Landgoed Mariëndaal
51°59'42.98" NB 5°51'49.15" OL Uitzicht Landgoed Mariëndaal
51°59'49.16" NB 5°51'40.04" OL Landgoed Lichtenbeek
51°59'53.08" NB 5°51'38.25" OL Coniferen in het bos
52°0'01.05" NB 5°51'37.39" OL Luiken met logo Geldersch Landschap
52°0'02.65" NB 5°51'34.36" OL Toegangszuilen Landgoed Mariëndaal
52°0'03.91" NB 5°51'25.78" OL Boeren bedrijf
52°0'04.62" NB 5°51'26.52" OL Werkschuur Geldersch Landschap
52°0'05.72" NB 5°51'27.11" OL Koetshuis Landgoed Lichtenbeek
52°0'06.07" NB 5°51'26.54" OL Pomp
52°0'06.60" NB 5°51'25.23" OL Hoeve Landgoed Lichtenbeek
52°0'07.33" NB 5°51'19.05" OL Uitgegroeide tuinplanten
52°0'06.83" NB 5°51'16.69" OL Ommuurde tuin
52°0'12.85" NB 5°50'59.66" OL Douglasbos
52°0'16.13" NB 5°50'48.52" OL Beukenlanen richting de Vijverberg
51°59'57.78" NB 5°50'40.16" OL Laan met oude bomen
51°59'52.54" NB 5°50'46.55" OL Beukenbos
51°59'48.44" NB 5°51'00.66" OL Uitzicht over de velden
51°59'53.51" NB 5°51'03.55" OL Herplanting hagen
51°59'50.74" NB 5°51'08.92" OL Herplanting Beukenlanen
51°59'49.87" NB 5°51'08.44" OL Grenspaal
51°59'40.76" NB 5°51'05.04" OL Airborne Monument Oosterbeek
51°59'34.79" NB 5°50'59.37" OL Airborne Begraafplaats


#Download GPX- of KML-Files
Je kunt de coördinaten van deze wandelroute ook downloaden in de volgende bestandsformaten:
  
Dit wandelproject ondersteunt het GPX-formaat. Meer informatie over het GPX-bestandsformaat (GPS Exchange) vind je op: www.topografix.com/gpx.asp.

Christus Koepel

#Ga terug naar

#Einde wandeling en ga naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl